Ki működteti a belső kontrollrendszert?

belső kontrollrendszer

belső kontrollrendszer

A szervezet a szabályozó rendszer kialakítása után, azok alapján működni tud, de ezt évente felül kell vizsgálni, ezért új szereplő lépett be a rendszerbe, aki a megfelelési tanácsadó 339/2019 (XII.23.) kormányrendelet 9.§. Szerepe fontos, a kialakított belső kontrollrendszert felügyeli, értékeli év közben, majd az ügyvezetést és  FB-t tájékoztatja évente egyszer a belső kontroll rendszer működéséről. Személye végzettséghez kötött a jogszabály szerint. A megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjének, vagy ha a tevékenységet egy megfelelési tanácsadó látja el, akkor megfelelési tanácsadónak felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű személy jelölhető ki a felügyelőbizottság egyetértésével. A megfelelési tanácsadónak vagy megfelelést támogató szervezeti egység esetében legalább egy megfelelési tanácsadónak legalább kétéves, a végzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Ugyanakkor mégsem ír elő olyan feltételeket, mint a belső ellenőr számra. Megoldható szerintünk cégen belül részmunkaidős vagy kapcsolt munkakörben is.  További információkért keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!

A belső kontroll rendszer.

belső ellenőr

belső ellenőr

A belső ellenőr által készített dokumentumoknak az NGM által kiadott formátumúaknak kell lennie. Sokszor nincs ez így, ezért nagyon eltérőek a szervezetek jelentései, tervei és beszámolói. Nem fogadható el más formátumban anyag, csak az egységes módon, ekkor lehet a beszámoló is homogén, melyet a Parmanetnek kell elfogadnia a folyamat legvégén. Ugyanakkor az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálatok során is ebben a formában kérik a számvevők az anyagokat. A belső kontroll rendszer kialakítása nem a belső ellenőr feladata, abban nem vehet részt, de aktív tanácsadás keretében segíthet a folyamatban, a jó rendszer kialakításában. Ezt a rendszer belső és külső szinten is igen komolyan vizsgálják, az ÁSZ tucatjával végez évente ilyen jellegű ellenőrzéseket. Ugyanakkor a belső kontroll rendszer működését a belső ellenőrzésnek célszerű évente felülvizsgálat alá vonnia, optimális esetben minden jelentésben kitért a belső kontroll elemeire. Válassza a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!